MENY

Arbete

Industrilås

Industrilås är experter på tillverkning av produkter och systemlösningar för lås, gångjärn samt tätningsteknologi. I cirka 30 år har det Nässjöbaserade företaget erbjudit ett spektrum av standardprodukter som produceras i de egna lokalerna, från konstruktion till ytbehandling. Maskinerna är således hjärtat i produktionen.

Problem

Industrilås hade under en längre tid haft problem med en gammal kylanläggning som inte klarade av att ge rätt mängd kyla till företagets plast- och gjuterimaskiner. När maskinerna inte kyldes ner genererades överskottsvärme vilket skapade problem i produktionen och ett skiftande klimat på arbetsplatsen.

 

Lösning

Forserums Rör erbjöd Industrilås en lösning på problemet. Den gamla kylanläggningen byttes ut och ersattes av en ny kylmedelskylare som klarade av att tillföra rätt mängd kyla till maskinerna. Den nya kylmedelskylaren sänkte även decibelen för utomhusljud från lokalen samt minskade elkostnaden för varvtalsstyrda fläktar. För att åtgärda problemet med skiftande temperaturer i lokalen installerades en ny luftkonditioneringsanläggning, vilket resulterade i ett behagligare klimat på arbetsplatsen.