MENY

Arbete

Jeld-Wen

Jeld-Wen är en ledande dörrleverantör på den europeiska marknaden. Jeld-Wen står för pålitlighet. Med fokus på att utveckla och producera högkvalitativa dörrlösningar ska alla produkter utstråla pålitlighet, vilket ställer höga krav på produktionen.

Problem

Jeld-Wen hade under en längre tid haft återkommande problem med driftstopp i produktionen. För att säkerställa att företaget uppfyller sina löften om pålitliga och högkvalitativa leveranser fanns ett stort behov av att förebygga driftstoppen. Maskinerna var i behov av löpande reparationer för att minska produktionsproblemen.

 

Lösning

Utefter Jeld-Wens problembeskrivning kunde Forserums Rör erbjuda en helhetslösning med löpande serviceverksamhet. Forserums Rör började utföra löpande reparationer av värme och vatten för att säkerställa att inga produktionsproblem skulle förekomma. För att minimera driftstoppen infördes en rondverksamhet med syfte att på ett förebyggande sätt upptäcka och reparera slitna komponenter. Resultatet av lösningen blev en stabilare produktion utan driftstopp eller produktionsproblem för Jeld-Wen.