MENY

Arbete

Ragnars inredningar

Möbelföretaget Ragnars inredningar är en aktör som ständigt strävar efter att utveckla sin verksamhet. Under en längre tid hade företaget haft höga driftkostnader för sina industrilokaler samtidigt som medarbetarna upplevde ett ohållbart arbetsklimat med skiftande temperaturer.

Problem

Problemet som identifierades var de elpannor som under en längre tid hade stått för uppvärmningen av lokalerna. Utöver dyra driftkostnader var elpannorna även orsaken till det skiftande klimatet.

 

Lösning

Som lösning på problemet kunde Forserums Rör erbjuda en helhetslösning. Elpannorna byttes ut mot värmepumpar som installerades i lokalerna. Även arbete som rördragning, avrinning och isolering utfördes. Åtgärderna resulterade i att Ragnars inredningar fick kontroll över driftkostnaderna genom en rejäl kostnadssänkning för uppvärmningen av lokalerna. Installationen av värmepumparna har även gett ett jämnare och mer behagligt arbetsklimat för medarbetarna.