MENY

Arbete

Andol Bostad

Andol Bostad är ett fastighetsbolag med bostäder i Nässjö och Sävsjö som strävar efter att erbjuda ett tryggt boende med hög servicegrad. För att handskas med de löpande utmaningar en fastighetsägare ställs inför behövde Andol Bostad hitta en pålitlig partner.

Problem

Med hyresgäster som ständigt ställer höga krav på lägenheternas standard hade Andol Bostad en utmaning i att hitta en partner som kunde hantera löpande servicearbete samt bedriva jourverksamhet. Utöver löpande service fanns ytterligare ett problem, många lägenheter var i behov av renovering. För att kunna säkerställa lägenheternas kvalité behövdes omfattande renoveringsarbete utföras.

 

Lösning

Utefter problembeskrivning kunde Forserums Rör erbjuda en helhetslösning med totalrenovering av samtliga lägenheter där stambyten, installationer av nytt vatten och ny värme utfördes. Forserums Rör började även bedriva jourverksamhet och erbjöd löpande service för samtliga fastigheter, ett sjuårigt samarbete som fortlöper än idag. Samarbetet har gett Andol Bostad en trygg partner att lita på för att kunna bedriva den dagliga verksamheten och garantera hyresgästerna ett tryggt boende med god service.